Záznam

Miroslav HrochStanislav Holubec  S Miroslavem Hrochem o revolucích

O autorech

Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc., dr. h. c. ( 14. června 1932 Praha) je významný český historik se zaměřením na problematiku formování moderních národů. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, se kterou následně spojil takřka po celý svůj profesní život. Od roku 2000 pak přednášel na Fakultě humanitních studií, kde v letech 2002–2004 vedl společně s prof. Richardem van Dülmenem (Univerzita Saarbrücken) první doktorandské kolegium zaměřené na historii a kulturní antropologii v České republice. Zabývá se dějinami novověku, zejména srovnávacími dějinami národních hnutí v Evropě. Hostoval na univerzitách v Německu, Itálii, USA, Finsku a Litvě. Průběžně zasedá v odborných a vědeckých grémiích a je dopisujícím členem Finské akademie věd. V roce 1997 obdržel čestný doktorát univerzity v Uppsale. Díla: Oliver Cromwell (1968); Obrození malých evropských národů (1970); 17. století – krize feudální společnosti? (1976, s J. Petráněm; německy 1981); Buržoazní revoluce v Evropě (1981); Evropská národní hnutí v 19. století (1986); Velká francouzská revoluce a Evropa 1789–1800 (1990, s V. Kubišovou); Na prahu národní existence (1999); V národním zájmu (1999); Národy nejsou dílem náhody (2009)

Stanislav Holubec (1978), český sociolog a historik. Na FF UK vystudoval historii a sociologii. Je autorem tří monografií: Sociologie světových systémů. Hegemonie, centra, periferie (2009) a Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době (2009) Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace. (2015). Je spolueditorem sborníků Mladí, levice a rok 1968 (2010) a Mastery and Lost Illusions: Space and Time in the Modernization of Eastern and Central Europe (2014).

Anotace

Záznam besedy, kterou organizoval SOK a která proběhla 12. dubna 2017 v TranzitDisplay. Přednášející Miroslav Hroch a Stanislav Holubec se zabývali otázkou typologie a komparace revolucí. Kladli si otázky, zda jsou revoluce vždy progresivní, jaké jsou podmínky jejich vzniku a jaké je pro nás poučení z velkých evropských revolucí? Miroslav Hroch je mezinárodně uznávaným českým historikem zabývajícím se problémy evropského nacionalismu. V minulém roce mu vyšla nová kniha „Hledání souvislostí. Eseje z komparativních dějin Evropy,“ která nabízí pohled na řadu témat, jimiž se celoživotně zabýval. Předmětem diskuse byla kapitola knihy věnovaná revolucím, tématu které je odedávna neuralgickým bodem radikální levice.