Záznam

Alena WagnerováKateřina LiškováStanislav HolubecPetr Kužel  Marxistická a feministická kritika státního socialismu

O autorech

Stanislav Holubec (1978), český sociolog a historik. Na FF UK vystudoval historii a sociologii. Je autorem tří monografií: Sociologie světových systémů. Hegemonie, centra, periferie (2009) a Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době (2009) Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace. (2015). Je spolueditorem sborníků Mladí, levice a rok 1968 (2010) a Mastery and Lost Illusions: Space and Time in the Modernization of Eastern and Central Europe (2014).

Petr Kužel (1982) je český filozof. Od roku 2013 působí na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Zabývá se zejména českou a francouzskou filosofií 2. poloviny 20. století, zejména politickou filosofií, marxismem a postmarxismem. Je autorem monografie Filosofie Louise Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět (2014). V roce 2017 připravil k vydání výbor politických textů Egona Bondyho Pracovní analýza a jiné texty, který opatřil rozsáhlou předmluvou. O rok později připravil kolektivní monografii Myšlení a tvorba Egona Bondyho. Publikoval řadu studií o filosofii Egona Bondyho, Louise Althussera, Karla Kosíka, Josefa Zumra, J. A. Komenského a jiných myslitelů. Je členem redakční rady časopisu Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení. Autorsky se rovněž spolupodílel na monografiích Imaginace a forma. Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace (2018); Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu (2017); Podzim postmodernismu: teoretické výzvy současnosti (2016), Kontexty propagandy (2012) aj. Od roku 2015 je předsedou spolku SOK - Sdružení pro levicovou teorii.

Anotace

Cílem workshopu je představit tři významné přístupy kritizující sovětský typ socialismu z emancipačních pozic a diskutovat relevanci těchto kritik pro formulaci progresivní politiky. Dále představit veřejnosti knihy spjaté s těmito autory, knihu Aleny Wagnerové „Žena a socialismus“ (vyšla v roce 2017), knihu Rudolfa Bahro „Alternativa“ (vyjde v roce 2018) a knihu Egona Bondyho “Pracovní analýza a jiné texty” (vyšla v roce 2017). V prvním panelu vystupuje Alena Wagnerová a Kateřina Lišková. Ve druhém panelu Stanislav Holubec a Petr Kužel. Organizuje SOK - Sdružení pro levicovou teorii (sok.bz). Moderuje Vít Strobach a Petra Macháčková. Akce se uskutečnila 15.5. 2018 v TranzitDisplay. Finančně ji podpořila Nadace Rosy Luxemburgové