Záznam

Petr Kužel  Oligarchie včera i dnes, u nás i ve světě

O autorovi

Petr Kužel (1982) je český filozof. Od roku 2013 působí na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Zabývá se zejména českou a francouzskou filosofií 2. poloviny 20. století, zejména politickou filosofií, marxismem a postmarxismem. Je autorem monografie Filosofie Louise Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět (2014). V roce 2017 připravil k vydání výbor politických textů Egona Bondyho Pracovní analýza a jiné texty, který opatřil rozsáhlou předmluvou. O rok později připravil kolektivní monografii Myšlení a tvorba Egona Bondyho. Publikoval řadu studií o filosofii Egona Bondyho, Louise Althussera, Karla Kosíka, Josefa Zumra, J. A. Komenského a jiných myslitelů. Je členem redakční rady časopisu Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení. Autorsky se rovněž spolupodílel na monografiích Imaginace a forma. Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace (2018); Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu (2017); Podzim postmodernismu: teoretické výzvy současnosti (2016), Kontexty propagandy (2012) aj. Od roku 2015 je předsedou spolku SOK - Sdružení pro levicovou teorii.

Anotace

Koncentrace ekonomické moci se promítá také do politiky. Proto se dnes mluví o oligarchii či postupné oligarchizaci západní demokracie. Ve Východní Evropě ale oligarchie není nic nového. Je oligarchie jenom nálepka? Co znamená? Petr Šourek si pozval Petra Kužela, který vydal pozapomenutý spis Egona Bondyho s názvem Pracovní analýza, a politoložku Vladimíru Dvořákovou, aby se společně bavili o oligarchii včera i dnes, u nás i ve světě. Pro tento pořad také přeložil Stížnosti starého oligarchy na athénskou demokracii/ περὶ τῆς Ἀθηναίων πολιτείας, text z druhé poloviny 5. století před naším letopočtem, který se nám dochoval pod Xenofontovým jménem, tento Sókratův žák ho ale nejspíš nenapsal.

Pořad byl vysílán na Českém rozhlase Vltava 5. března 2018