Záznam

Petr Gočev  Proč je levice v krizi

O autorovi

Petr Gočev (1977), český ekonom. —- Studoval ekonomii, informatiku a filozofii na Vysoké škole ekonomické v Praze a na katedře politologie na americké Yale University. Působil jako vysokoškolský pedagog a výzkumník. Věnuje se hospodářské politice a politické ekonomii.
Díla: Co opravňuje vertikální přerozdělování? (2006).

Anotace

Radikální levice je dlouhodobě marginální, a na smetišti dějin se k ní přidávají i tradiční sociálně demokratické strany. Jaké jsou příčiny aktuálního prohloubení vleklé krize levice? Liší se tyto příčiny v západní a střední Evropě? Můžou levici vytáhnout z bryndy osobnosti jako Sanders nebo Corbyn? Marginalitu radikální levice lze vysvětlit absencí přesvědčivé teorie krize a alternativy kapitalismu. Přesvědčivost postrádají veškeré dosud navržené modely nekapitalistické ekonomiky: centrální plánování, participativní plánování i syndikalismus. V případě reformistické levice je často argumentováno, že globalizace znemožňuje realizaci tradičních sociálně demokratických politik. Přinejmenším ve střední Evropě však takové vysvětlení není dostatečné - pozornost proto budu věnovat subjektivistickým vysvětlením krize sociální demokracie.

Pořádal SOK-Sdružení pro levicovou teorii 6.11. 2018