Záznam

Petr Kužel  Rok 1968 a zápas o společenskou samosprávu

O autorovi

Petr Kužel (1982) je český filozof. Od roku 2013 působí na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Zabývá se zejména českou a francouzskou filosofií 2. poloviny 20. století, zejména politickou filosofií, marxismem a postmarxismem. Je autorem monografie Filosofie Louise Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět (2014). V roce 2017 připravil k vydání výbor politických textů Egona Bondyho Pracovní analýza a jiné texty, který opatřil rozsáhlou předmluvou. O rok později připravil kolektivní monografii Myšlení a tvorba Egona Bondyho. Publikoval řadu studií o filosofii Egona Bondyho, Louise Althussera, Karla Kosíka, Josefa Zumra, J. A. Komenského a jiných myslitelů. Je členem redakční rady časopisu Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení. Autorsky se rovněž spolupodílel na monografiích Imaginace a forma. Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace (2018); Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu (2017); Podzim postmodernismu: teoretické výzvy současnosti (2016), Kontexty propagandy (2012) aj. Od roku 2015 je předsedou spolku SOK - Sdružení pro levicovou teorii.

Anotace

Přednáška Petra Kužela se zaměřuje na koncept společenské samosprávy a na význam tzv. „rad pracujících“ v kontextu reformních snah roku 1968 a Šikových ekonomických reforem. Přednáška přiblížuje praktické fungování těchto rad a diskuse a spory, které provázely jejich zavedení. Zřízení společenské samosprávy je představeno jako svébytný pokus o rozšíření demokracie nejen do sféry politické, nýbrž i do sféry ekonomické, a tedy jako originální pokus překonat a prohloubit liberální pojetí demokracie, které se dnes jeví jako nepřekonatelný horizont.

Akci pořádal SOK-Sdružení pro levicovou teorii 23.10. 2018