Záznam

Umění politizace umění

Anotace

Jaké jsou možnosti sebeorganizace umělecké scény, aby mohla hájit svoje společné zájmy? Prekarizace nebo nulová mzda se staly pro mnoho lidí každodenní samozřejmostí, a i díky podfinancování živého umění mnohdy přinášejí spíše rezignaci než vůli k řešení. O tom, jakým způsobem bojovat s neutěšenou situací nejen umělců jsme se rozhodli vést debatu se zástupci odborů a profesních organizací a klademe si také otázku, jakou roli zde mohou hrát umělečtí aktivisté, existující spolky nebo média věnující se reflexi audiovizuální kultury. Akce se uskutečnila 24.5. 2018

V panelu tedy vystoupili:

Jiří Dokoupil (prezident UOH; www.unieorch.cz)
Johana Lomová (působí na VŠUP a je členkou Spolku Skutek; www.spolekskutek.cz)
Anna Machová (předsedkyně odborového svazu OSPKOP; www.ospkop.cz)
Klára Peloušková (šéfredaktorka Artalk.cz)
Pavel Sterec (vedoucí ateliéru intermédií FaVU; ain.ffa.vutbr.cz)

Organizuje SOK - Sdružení pro levicovou teorii

Akci finančně podpořila Nadace Rosy Luxemburgové