Záznam

Michael Hauser  Konec liberální utopie a populistická imaginace

O autorovi

Michael Hauser (1972), český filozof, vysokoškolský pedagog a překladatel. —- Po maturitě na gymnáziu byl krátce v noviciátu jezuitského řádu, vystudoval filosofii na FF UK - doktorát získal za dizertaci (posléze publikovanou) o T. W. Adornovi (2004). Působí ve Filosofickém ústavu Akademie věd v oddělení filosofie 20. století a přednáší na pedagogické a filozofické fakultě UK. Kromě Filosofického časopisu publikuje v Salonu (literární příloze Práva), A2 a Literárních novinách. Roku 2002 založil občanské sdružení Socialistický kruh. V roce 2006 byl jedním z iniciátorů výzvy Jsme občané!, upozorňují na defekty demokracie v ČR. V březnu 2014 byl Poslaneckou sněmovnou PČR (na návrh Filozofického ústavu) zvolen do Rady České televize. —- Hauserův zájem je rozdělen mezi historii levicového myšlení (jeho vývojové divergence i dialogy mezi jednotlivými větvemi) a fenomény související se současnou civilizační krizí, resp. otázky těmito fenomény otevírané (Hauser opakovaně přispěl k filozofické kritice postmoderny). Svými ideovými a metodologickými východisky navazuje na kritickou teorii frankfurtské školy (napsal monografii o Adornovi, přeložil jeho a Horkheimerovu Dialektiku osvícenství), post-marxismus (J. Lacan a žáci L. Althussera) a neo-marxismus (s M. Váňou přeložil knihu Slavoje Žižeka Nepolapitelný subjekt).
Díla: Adorno: moderna a negativita (2005); Prolegomena k filosofii současnosti (2007); Cesty z postmodernismu. Filosofická reflexe doby přechodu (2012).

Anotace

Období mezi lety 1989 a 2019 lze chápat jako éru liberální utopie, kterou vyjádřil Francis Fukuyama svou tezí o liberální demokracii jako konečném stadiu dějin. V posledních letech se ukazuje, že tato éra končí. O čem jiném svědčí Brexit, vítězství Trumpa, populistická vláda v Itálii nebo dlouholetá Orbánova vláda v Maďarsku? V přednášce se Michael Hauser zaměří na charakter momentální situace, v níž končí liberální utopie a začíná éra populistické imaginace. Populismus není pejorativní pojem, nýbrž vyjadřuje pokus, jak odpovědět na současné demokratické i ekonomické deficity. Co potom znamená pojem „lidu“, který se rozvíjí v konzervativním i levicovém populismu?