Záznam

Vít Strobach  Proměny českého antisemitismu ve 20. a 21. století

O autorovi

Vít Strobach (1981), český historik. —- Studia absolvoval na FF UK (Mgr 2008, PhD 2011); tamtéž nyní vyučuje: na Ústavu hospodářských a sociálních dějin. —- Předmětem jeho specializace jsou moderní středoevropské dějiny, konkrétně: sociální hnutí v českých zemích v 19. a 20. století, moderní dějiny Židů, antisemitismus; specifickým tématem Strobachova zájmu je fenomén průmyslového města Zlína, respektive “batismus”.
Díla: Židé: národ, rasa, třída. Sociální hnutí a “židovská otázka” v českých zemích 1861-1921 (2015).

Anotace

Antisemitismus se během 19. a 20. století stal jedním z důležitých ukazatelů charakteru evropských sociálních hnutí. Po prvních krizích liberálních režimů a neregulovaného kapitalismu pomáhal mobilizovat společnost proti liberálním elitám a za „čistý“, sjednocený a solidární národ. Uspěla-li tato mobilizace, stal se žid nepřítelem národa, který měl zvenčí i zevnitř podkopávat základy národního státu. Antisemitismus zakořenil jako jakási předloha moderního rasismu, který se ovšem nezaměřoval pouze na židovské obyvatelstvo, ale v principu na celou společnost. Přednáška se zaměří na vývoj antisemitismu v českém 20. a 21. století, na jeho vrcholy, pády a proměny, ale také na možnosti srovnání s dalšími formami rasismu, zejména s anticiganismem a islamofobií.
Přednáší člen SOKu Vít Strobach