Kniha

Karl MarxFriedrich Engels  Spisy

O autorech

Marx, K., Engels, B., Spisy (sv. 1-39), Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1956-1975.

Projekt digitalizace spisů realizoval člen SOKu Jan Májíček.