SOK • Edice
Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu

Vyšlo v roce 2016
535 stran
Přeložili Olga Sixtová a Josef Šebek
Svazek je šitý
ISBN 978-80-87950-27-2

Více
Manifest za filosofii

Vyšlo v roce 2014
Přeložil Ondřej Krochmalný 136 stran
svazek je brožovaný
ISBN 978-80-87054-37-6

Více
Záhada kapitálu

vyšlo v roce 2012
264 stran
svazek je brožovaný
Přeložil Rudolf Převrátil
ISBN 978-80-89166-35-0

Více
Hlavou proti vetru

Vyšlo v roce 2012
431 stran
svazek je šitý
ISBN 978-80-87067-28-4

Více
Neshoda

Vyšlo v roce 2011
136 stran
svazek je brožovaný
ISBN 978-80-86320-72-4

Více
Paměti

Vyšlo v roce 2011
256 stran
svazek je brožovaný
ISBN 978-80-86320-71-7

Více
Původ kapitalismu

Vyšlo v roce 2011
180 stran
svazek je brožovaný
Knihu přeložil Rudolf Převrátil
ISBN 978-80-86320-70-0

Více
Marxistická ekonomie kapitalismu

vyšlo v roce 2011
117 stran
svazek je brožovaný
Knihu přeložil Rudolf Převrátil ISBN 978-80-87461-04-4

Více
O praxi a rozporu

vydáno v roce 2011
200 stran
svazek je brožovaný
Knihu přeložil Karel Goldmann, Jan Sušer, Jarmila Fromková
ISBN 978-80-87461-03-7

Více
Buržoazní společnost

Vyšlo v roce 2010
288 stran
svazek je brožovaný
ISBN 978-80-902831-7-6

Více
Svatý Pavel — zakladatel univerzalismu

Vyšlo v roce 2010
Přeložil Josef Fulka
100 stran
svazek je brožovaný
ISBN 978-80-86320-64-9

Více
Socialismus nebo barbarství

vydáno v roce 2009
100 stran
svazek je brožovaný
Knihu přeložil Radovan Baroš
ISBN 978-80-86320-62-5

Více
Válka, mír a politická moc

Stanislav Holubec (ed.)
Vyšlo v roce 2008
112 stran
svazek je brožovaný
ISBN 978-80-86320-59-5

Více
Slavoj Žižek

Vyšlo v roce2008
Přeložil Ota Vochoč
140 stran
svazek je brožovaný
ISBN 978-80-86320-54-0

Více
Sociální stát a kapitalismus

Vyšlo v roce 2007
308 stran
svazek je brožovaný
ISBN 978-80-86320-48-9

Více
Kybersocialismus

Vyšlo v roce 2006
272 stran
brožovaný svazek
přeložil Rudolf Převrátil
ISBN 80-86263-73-8

Více