Edice • Hlavou proti vetru

Michal Polák  Hlavou proti vetru

Hlavou proti vetru

Vyšlo v roce 2012
431 stran
svazek je šitý
ISBN 978-80-87067-28-4

„Prvý oddiel knihy Trasoviská a východiská tvoria tri texty vzťahujúce sa k dôležitým historickým okamihom: obnove spoločenského pohybu, ktorú predstavoval vznik antikapitalistického hnutia, ďalej k reformnému procesu roka 1968 a napokon k novembrovej revolúcii roka 1989. Nasledujúci oddiel Slovo ku dňu obsahuje výber z krátkych textov, ktoré uvádzali počas môjho šéfredaktorovania jednotlivé čísla týždenníka Slovo. Texty v oddiele Hĺbka ponoru sa odrážajú od konkrétnych udalostí k podrobnejším úvahám, kým články v nasledujúcej časti Na zlobu doby sú bezprostrednejšími reakciami na dôležité udalosti, ktoré som sa snažil nielen popísať a rozobrať, ale spolu s priateľmi a kolegami aj priamou verejnou aktivitou ovplyvniť.

V oddiele Ako páli ľavica sú články venované postupne jednotlivým inkarnáciám slovenskej straníckej ľavice od ponovembrovej KSS až po Smer. Oddiel Kráska i zviera sa zaoberá zahraničnou i domácou politikou USA, zatiaľ čo Dejiny a postavy prinášajú môj pohľad na viacero dôležitých uzlových bodov histórie. Napokon v časti Odkiaľ a kam nájde čitateľ súbor článkov rozoberajúcich z najrôznejších uhlov kľúčovú tému menom socializmus. Záverečnú časť knihy tvoria Rozhovory, ktoré som urobil pre Slovo s rôznymi osobnosťami najmä počas ich návštev na Slovensku – výnimku tvorí rozhovor s Michaelom Albertom, ktorý vznikol počas prvého Európskeho sociálneho fóra v roku 2002 vo Florencii.“