Edice • Kybersocialismus

W. Paul Cockshott, Allin Cottrell  Kybersocialismus

Kybersocialismus

Vyšlo v roce 2006
272 stran
brožovaný svazek
přeložil Rudolf Převrátil
ISBN 80-86263-73-8

„Jsme přesvědčeni, že je třeba spojit tři klíčové ideje: pracovní teorii hod- noty, kybernetickou koordinaci a participativní demokracii, abychom vytvořili alternativu k liberální trojici: cena, trh a parlament,” píší autoři Kybersocialis- mu v úvodu k jeho českému vydání.

Autorská dvojice Allin Cottrell a Paul Cockshott vychází z kritiky názorů Friedricha Hayeka a Ludwiga Misese o „nemožnosti socialismu”, kterými se nechali inspirovat nejen tvůrci české ekonomické transformace, ale i mnoho levicových intelektuálů a politiků. Kniha se zabývá modelem společnosti založeném na společenském vlastnictví produkčních prostředků, jenž spojuje systém sofistikované koordinace ekonomických aktivit s přímou demokracií inspirovanou antickým Řeckem.