Edice • Marxistická ekonomie kapitalismu

Gérard Duménil, Dominique Lévy  Marxistická ekonomie kapitalismu

Marxistická ekonomie kapitalismu

vyšlo v roce 2011
117 stran
svazek je brožovaný
Knihu přeložil Rudolf Převrátil ISBN 978-80-87461-04-4

Neoliberální obrat v osmdesátých letech je hlavní příčinou krize současné společnosti, posilování jejich kapitalistických rysů i procesu globalizace. Nacházíme k těmto procesům nějakou paralelu v historii kapitalismu? Jak lze vysvětlovat periodické krize hospodářství? Kdo profituje z neoliberalismu a kdo jsou jeho oběti? Jaké jsou jeho následky a projevy? Jaký je vztah mezi neoliberalismem a globalizací? A jakou bude mít budoucnost? Na tyto otázky odpovídají dva uznávaní ekonomové, kteří vycházejí z pozic neortodoxního marxismu. Jejich kniha představuje velmi potřebný příspěvek do českého myšlení.