Edice • Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu

Fredric Jameson  Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu

Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu

Vyšlo v roce 2016
535 stran
Přeložili Olga Sixtová a Josef Šebek
Svazek je šitý
ISBN 978-80-87950-27-2

Koupit

Fredrick Jameson je světově proslulý americký marxistický filosof a teoretik kultury, držitel prestižní Holbergovy mezinárodní pamětní ceny za rok 2008, jehož celoživotním tématem jsou vzájemné vazby mezi kulturou, společností a ekonomikou. V knize Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu nám představuje celou složitost postmoderní kultury, jak se projevuje ve filosofii, literatuře, výtvarném umění, filmu, architektuře a ideologii. Jeho analýzy jsou jemně vypracované, a přitom neztrácejí ze zřetele obecné rysy postmoderní kultury, které prostupují jednotlivými žánry. Cílem knihy je “kognitivní mapování” naší kulturní situace, jež se mnohým jeví jako osudově nepřehledná.