Edice • Původ kapitalismu

Ellen Woodová  Původ kapitalismu

Původ kapitalismu

Vyšlo v roce 2011
180 stran
svazek je brožovaný
Knihu přeložil Rudolf Převrátil
ISBN 978-80-86320-70-0

Kniha ukazuje velmi přehledně a jasně diskuse, které se vedly o vznik kapitalismu a předkládá svou vlastní verzi (v které staví na teorii a výzkumech amerického marxistického historika Roberta Brennera). Kritizuje ty přístupy, které vidí vznik kapitalismus v lidské přirozenosti, jež obsahuje touhu po zisku a v nichž je tak kapitalismus pouze důsledkem, který nastane, když se odstraní všechny bariéry (a tudíž je i přirozeným stavem lidstva). Tento přístup také vidí kupce jako prototyp kapitalistů a obchod (a města) jako místa, kde kapitalismus vznikl. Woodová také odmítá tzv. technologickou verzi historického materialismu, podle které se v dějinách výrobní vztahy proměňují v důsledku rozvoje výrobních sil a naopak vidí jako hlavní faktor, který stojí za proměnou dějin, třídní boj. Woodová v knize ukazuje, že kapitalismus má svoji specifickou logiku, která neexistovala v předchozích obdobích a jež se zásadně liší od obchodu a směny v předkapitalistickém světě. Kapitalismus vznikl specifickou proměnou sociálních vztahů v určité době a oblasti: konkrétně v 17.—18. století
v Anglii, v zemědělství.

Autorka je významná marxistická kanadská politoložka, jejímž celoživotním odborným zájmem je problematika vzniku kapitalismu, jeho specifických rysů a principů fungování — od trhu až po imperialismus.