Edice • Svatý Pavel — zakladatel univerzalismu

Alan Badiou  Svatý Pavel — zakladatel univerzalismu

Svatý Pavel — zakladatel univerzalismu

Vyšlo v roce 2010
Přeložil Josef Fulka
100 stran
svazek je brožovaný
ISBN 978-80-86320-64-9

Autor zde předkládá zcela novou interpretaci sv. Pavla, v němž objevuje postavu zakládající emancipační evropský univerzalismu. Autorovi se jedná o to, aby sv. Pavla představil jako figuru, která může mít zcela aktuální význam právě dnes, kdy se rozmáhají nové formy partikularismu (např. nacionalismu, rasismu, sociální exkluze), které zasahují i charakter práva. (Badiou hovoří např. o třech druzích občanů ve Francii.) Význam sv. Pavla je právě v tom, že ukazuje, jak lze vytvořit novou formu univerzalismu, která tato omezení překonává. Autor pečlivě zkoumá kriteria univerzálního diskursu, který se v první řadě má vyznačovat tím, že je určen všem bez rozdílu.

V novém světle se tak aktualizují základní pojmy křesťanství, zvlášť pojem Milosti. To je důležité i proto, že Badiouva interpretace křesťanství představuje nový vážný pokus, jak v současné multikulturní Evropě zdůraznit jedinečnost křesťanství, aniž se chytíme do pasti různých forem konzervativismu. Pavlovské křesťanství je interpretováno z levicových pozic. Autor s mimořádnou invencí odhaluje paralely mezi sv. Pavlem a postavami, které jsou mu zdánlivě zcela protilehlé, jako je Nietzsche.