SOK • Kontakt

Předseda
Petr Kužel

Místopředsedové
Stanislav Holubec
Václav Vondráček

Čestní členové
Gáspár M. Tamás

Kontakt
clenovesoku@googlegroups.com

Budeme vděčni za každou Vaši pomoc při zajišťování našich akcí a při vydávání publikací. Naše sdružení je z velké části financováno dary. Chcete-li pomoci rozvíjet naše aktivity, zvláště publikování knih, budeme vděčni za každý Váš finanční příspěvek (č. účtu: 176404359/0800)