SOK • Kontakt

Kolektivní vedení
Jana Beránková
Michael Hauser
Stanislav Holubec

Kontakt
sok@sok.bz

Budeme vděčni za každou Vaši pomoc při zajišťování našich akcí a při vydávání publikací. Naše sdružení je z velké části financováno dary. Chcete-li pomoci rozvíjet naše aktivity, zvláště publikování knih, budeme vděčni za každý Váš finanční příspěvek (č. účtu: 176404359/0800)