SOK • Události
 • 2001
 • Je kapitalismus naším osudem?
  11. dubna /

  Bytová přednáška Michaela Hausera.

 • Hlubinně filosofická reflexe kapitalismu
  13. června /

  Bytová přednáška Michaela Hausera.

 • 2002
 • Trh versus plán — Spor o ekonomickou racionalitu socialismu
  17. ledna /

  Veřejná přednáška Petra Gočeva.

 • Zaměstnanecká participace jako plíživá revoluce?
  21. února /

  Veřejná přednáška Zdeňka Háby.

 • O co jde socialistům?
  29. května /

  Veřejná přednáška Michaela Hausera.

 • Socialistická strategie ve věku globalizace
  10. dubna /

  Veřejná přednáška Michaela Hausera.

 • Socialismus a trh
  6. května /

  Veřejná přednáška Petra Gočeva.

 • Kybersocialismus
  24. října /

  Seminář a diskuse o knize Paula Cockshotta a Alina Cottrella.

 • Kybersocialismus
  8. října /

  Seminář a diskuse o knize Paula Cockshotta a Alina Cottrella.

 • Kybersocialismus
  22. října /

  Seminář a diskuse o knize Paula Cockshotta a AlinaCottrella.

 • Kybersocialismus
  5. listopadu /

  Seminář a diskuse o knize Paula Cockshotta a Alina Cottrella.

 • Kybersocialismus
  19. listopadu /

  Diskuse o knize Paula Cockshotta a Alina Cottrella.

 • Kybersocialismus
  4. prosince /

  Seminář a diskuse o knize Paula Cockshotta a Alina Cottrella.

 • Kybersocialismus
  18. prosince /

  Seminář a diskuse o knize Paula Cockshotta a Alina Cottrella.

 • 2003
 • Kybersocialismus
  28. února /

  Seminář a diskuse o knize Paula Cockshotta a Alina Cottrella.

 • Kybersocialismus
  14. března /

  Seminář a diskuse o knize Paula Cockshotta a Alina Cottrella.

 • Kybersocialismus
  26. března /

  Seminář a diskuse o knize Paula Cockshotta a Alina Cottrella.

 • Letní seminář o kybersocialismu
  červenec /
 • 2004
 • Sociální stát a kapitalismus
  2. října /

  Na konferenci v Lidovém domě vystoupilo 12 řečníků, mj. prof. René Revol (člen ústředního výboru Socialistické strany Francie), prof. Jan Keller, prof. Martin Potůček aj.

 • Dlouhodobá strategie Strany zelených
  16. listopadu /

  Veřejnou přednášku v Lidovém domě přednesl Petr Šafařík.

 • 2005
 • Ekonomické základy nového socialismu
  31. ledna /

  Veřejná přednáška Paula Cockshotta (University of Glasgow) se konala na VŠE. Z důvodu nemoci příspěvek přednesl Petr Gočev. Přednáška se zabývala otázkou, jak lze po Hayekově kritice obhájit ekonomickou racionalitu socialismu.

 • The Continuing Relevance of Class
  23. května /

  Veřejná přednáška profesora Erika Olina Wrighta (Department of Sociology, University of Wisconsin — Madison) konaná na Filosofické fakultě UK.

 • Francouzská levice po sjezdu Socialistické strany Francie
  29. listopadu /

  Veřejná přednáška Karla Košťála, člena levicové frakce Socialistické strany Francie a ČSSD.

 • Současný anarchismus
  13. prosince /

  Veřejná přednáška Ondřeje Slačálka.

 • 2006
 • Dělnická třída v USA
  11. dubna /

  Přednášku přednesl Štěpán Steiger.

 • Teorie dlouhých vln
  3. května /

  Přednášku přednesl doc. Pavel Sirůček.

 • Odkaz pražského jara ’68
  23. května /

  Přednášku přednesl Čestmír Císař.

 • 2007
 • Mladé ženy a politika
  29. března /

  Workshop za účasti Evy Tylové, Kateřiny Konečné, Marie Sašy Lienau, Joanny Gwiazdecké a Julie Bonk. Workshop se zabýval zkušenostmi mladých žen v levicové politice v ČR, Německu a Polsku.

 • Egon Bondy
  23. května /

  Workshop konaný na Filosofické fakultě UK za účasti Martina Machovce, Martina Horeckého, Ivana M. Jirouse, Petra Uhla, Petra Placáka, Jiřího Holby aj. Po proběhnutí workshopu se promítal dokument o Egonu Bondym „Mojich prvých 75“ režiséra Michala Hanzlíčka.

 • Slavoj Žižek
  11. 10. /

  Seminář Michaela Hausera a diskuse.

 • Slavoj Žizek
  25.10. /

  Seminář Michaela Hausera a diskuse.

 • Slavoj Žizek
  8. 11. /

  Seminář Michaela Hausera a diskuse.

 • Slavoj Žizek
  16. 11. /

  Seminář Michaela Hausera a diskuse.

 • Slavoj Žižek
  20. 12. /

  Seminář Michaela Hausera a diskuse.

 • 2008
 • Slavoj Žižek
  7. února /

  Seminář Michaela Hausera a diskuse.

 • Slavoj Žižek
  21. února /

  Seminář Michaela Hausera a diskuse.

 • Slavoj Žižek
  20. března /

  Seminář Michaela Hausera a diskuse.

 • Conservativism in post-communist society, the example of Poland
  24. ledna /

  Workshop, úvodní přednášku přednesl Gawin Rae, britský sociolog působící v Polsku.

 • Evropská válka — Vojna a mír
  31. ledna /

  Konference konaná na Filosofické fakultě̌ UK. Vystoupili mj. Zdeněk Zbořil, Jan Kavan, Miloslav Bednář, Odilo Štampach,
  J. Bořecký, Petr Kužvart a další.

 • Záviš, kníže pornofolku
  28. března /

  Promítání filmu Karla Vachka, které se konalo v Info Café Krtkova kolona. Následné diskuse se zúčastnil Karel Vachek, Vít Janeček a Michael Hauser.

 • Současný levicový diskurs
  16. října /

  Seminář Michaela Hausera pořádaný na FF UK. Levice v postmoderní době.

 • Současný levicový diskurs
  23. října /

  Seminář Michaela Hausera pořádaný na FF UK. Ranciere a nový univerzalismus.

 • Současný levicový diskurs
  30. října /

  Seminář Michaela Hausera pořádaný na FF UK. Promítání filmu P. Pasoliniho Evangelium sv. Matouše.

 • Současný levicový diskurs
  6. listopadu /

  Seminář Michaela Hausera pořádaný na FF UK. Interpretace filmu na základě teorie univerzalismu J. Ranciera.

 • Současný levicový diskurs
  13. listopadu /

  Seminář Michaela Hausera pořádaný na FF UK. Ernesto Laclau a Chantal Mouffová. Přednáška Jana Bíby.

 • Současný levicový diskurs
  20. listopadu /

  Seminář Michaela Hausera pořádaný na FF UK. Immanuel Wallerstein a evropský univerzalismus. Přednáška Rudolfa Převrátila.

 • Současný levicový diskurs
  27. listopadu /

  Seminář Michaela Hausera pořádaný na FF UK. Immanuel Wallerstein, četba textů.

 • Současný levicový diskurs
  4. prosince /

  Seminář Michaela Hausera pořádaný na FF UK. Rasismus, sexismus, classismus a eurocentrismus v současných sociálních vědách. Přednáška Stanislava Holubce.

 • 2009
 • Hegemonie a socialistická strategie
  7. prosince /

  Seminář a diskuse nad knihou Ernesta Laclaua a Chantal Mouffové.

 • Hegemonie a socialistická strategie
  23. listopadu /

  Seminář a diskuse nad knihou Ernesta Laclaua a Chantal Mouffové.

 • Hegemonie a socialistická strategie
  9. listopadu /

  Seminář a diskuse nad knihou Ernesta Laclaua a Chantal Mouffové.

 • Hegemonie a socialistická strategie
  26. října /

  Seminář a diskuse nad knihou Ernesta Laclaua a Chantal Mouffové.

 • Hegemonie a socialistická strategie
  12. října /

  Seminář a diskuse nad knihou Ernesta Laclaua a Chantal Mouffové.

 • 2010
 • Impérium
  19. dubna /

  Seminář a diskuse nad knihou Michaela Hardta a Antonia Negriho.

 • Impérium
  3. května /

  Seminář a diskuse nad knihou Michaela Hardta a Antonia Negriho.

 • Impérium
  17. května /

  Seminář a diskuse nad knihou Michaela Hardta a Antonia Negriho.

 • Impérium
  31. května /

  Seminář a diskuse nad knihou Michaela Hardta a Antonia Negriho.

 • Buržoazní společnost
  16. června /

  Křest knihy Bohumíra Pavelka Buržoazní společnost, vydané v edici SOK.

 • Povaha současného kapitalismu
  12. října /

  Přednáška prof. Jana Kellera.

 • Berverly Silverová: Hnutí práce
  31. listopadu /

  Seminář o knize B. Silverové „Forces of Labour“ vedl Štěpán Steiger.

 • Marxistická ekonomie kapitalismu
  20. prosince /

  Neoliberální obrat osmdesátých let je hlavní příčinou krize současných společností, posilování jejich kapitalistických rysů i procesu globalizace Rudolf Převrátil a Petr Gočev představili knihu francouzských marxistických ekonomů Gérarda Duménila a Dominqua Lévyho.

 • 2011
 • Komunismus a modernita
  27. ledna /

  Komunistická epizoda, jež má ústřední význam pro historickou zkušenost dvacátého století, ale byla náhle ukončena nepředvídanými událostmi, se dnes většinou odbývá jako neúspěšná revolta proti modernitě. Na semináři vystoupili Stanislav Holubec, Lukáš Matoška, Johann Pál Arnason, Rudolf Převrátil.

 • Slavoj Žižek — Mao Ce-tung: O praxi a rozporu
  16. března /

  Seminář u příležitosti vydání stejnojmenné knihy, původně vydané nakladatelstvím Verso v roce 2007. Vystupující (Michael Hauser a Jan Chmelarčík) se věnovali maoismu a také obrazu Maa v současné Číně.

 • Dělník jako aktivista a antropolog
  7. dubna /

  Seminář konaný v souvislosti s vydáním knihy Václav Holek: Paměti. Z historicko-sociologické perspektivy se vystupující věnovali situaci migrujícího dělnictva konce 19. a počátku 20. století a vznikajícímu odborovémuasociálně demokratickému hnutí. Vystoupili Jan Měchýř, Jan Lomíček a Stanislav Holubec.

 • Počátky kapitalismu
  21. května /

  U příležitosti vydání knihy The Origin of Capitalism: A Longer View (č. Původ kapitalismu) od E. M. Woodové SOK uspořádal seminář, na kterém vystoupili Ondřej Lánský a Martin Brabec. Náplní byla politická ekonomie i reflexe úlohy otroctví při formování moderního kapitalismu.

 • Marxova filozofie z pohledu Atlhussera a Balibara
  15. června /

  Především o díle L. Althussera byl seminář s Michaelem Hauserem a Petrem Kuželem.

 • Judith Butler: Válečné rámování
  7. října /

  Josef Fulka a Antonín Handl promluvili o díle Judith Butler po roce 2000, především o její knize Frames of War, jejíž české vydání SOK připravuje. Řeč byla o formování subjektu, psychoanalýze, melancholii, ale také o aktivismu a radikální kritice západní zahraniční politiky po roce 2001.

 • Teorie radikální demokracie I. Jancques Rancière: Neshoda
  19. října /

  Michael Hauser a Josef Fulka se zaměřili na dílo tohoto francouzského postmarxisty. Hlavním tématem bylo Rancièrovo chápání politiky, jak je vyložil např. v knize Mèsentente (č. Neshoda), vydané v nakladatelství Svoboda Servis.

 • Teorie radikální demokracie II. Ernesto Laclau: Emancipation(s)
  26. října /

  O argentinském autorovi pojednával seminář s Michaelem Hauserem, Janem Bíbou a Jakubem Horňáčkem. Pozornost byla věnována především Laclauově chápání populismu, problematice vytváření řetězů ekvivalencí a možnostem levicové politiky v současné době.

 • Neoliberalismus podle Davida Harveyho
  9. listopadu /

  Rudolf Převrátil a Michael Hauser se věnovali obecněji ideologii neoliberalismu a podrobněji tomu, jak neoliberalismus chápe David Harvey — zejména v knize A Brief History of Neoliberalism.

 • Postkoloniální teorie a dekolonizace myšlení
  5. listopadu /

  O postkoloniální teorii promluvili Vít Havránek a Ondrej Lánský. Prvně jmenovaný vystoupil za nakladatelství Tranzit, které vydává v českém jazyce text Frantze Fanona Peau noire, masques blancs (česky Černé kůže, bílé masky). Ondřej Lánský obecněji představil postkoloniální studia. Debata se věnovala také vztahu k jiným kulturám či otázce otroctví.

 • 2012
 • Frantz Fanon
  18. ledna /

  Druhý seminář o postkoloniální teorii se zaměřil na významného teoretika Frantze Fanona a na úlohu násilí v emancipačním boji. Na semináři vystoupil Ondřej Lánský a Ondřej Slačálek.


 • Paradoxy ve vztazích mezi strukturalismem a marxismem
  1. února /

  Seminář se zabýval vztahem mezi českým strukturalismem a marxismem v literární vědě ve třicátých až šedesátých letech minulého století. Vystupující se zaměřili především na vztah a osudy Jana Mukařovského a Záviše Kalandry. Přednášejícími byli Hana Šmahelová a Lukáš Matoška.

 • Masaryk a marxismus
  27. března /

  Seminář se zabýval Masarykovou kritikou marxismu. Masarykova Otázka sociální byla prvním seriózním pokusem o uchopení marxistické ekonomie a sociologie
  v kontextu českého fin de siècle. Racionální jádro Masarykovy kritiky je nyní mnohdy manifestováno, ale zřídkakdy se uvádí jediný konkrétní argument. Na semináři vystoupili Tomáš Hermann, Vít Strobach a Miroslav Pauza.

 • Jedna, dvě, tři... kritiky kapitalismu
  16.—17. dubna /

  Tento dvoudílný seminář představil různé druhy kritiky kapitalismu, jejich předpoklady a následky. Tematizoval zvláště kritiku politickou, sociální, genderovou, ekonomickou, kulturní a ekologickou a poukázal na to, že tyto kritiky se mohou vzájemné doplňovat, ale mohou být
  i v protikladu, a je proto zapotřebí dospět ke kritice širší a vnitřně soudržné. Vystoupili Michal Polák a Jozef Kovalčík. Na konci druhého semináře představil Michal Polák svou knihu Hlavou proti vetru.

 • České emancipační myšlení (I). Karel Kosík — Kosík a praxe
  2. května /

  Tento seminář se zaměřil na Kosíkovo pojetí praxe a na proměny tohoto pojmu v jeho díle. Přednášející Zuzana Škorpíková, Jakub Trnka, Michael Hauser se ve svém příspěvku pokusil ukázat, že praxe patří ke stěžejním pojmům Kosíkova myšlení.

 • České emancipační myšlení (I). Karel Kosík — Je Kosík aktuální?
  16. května /

  Druhý seminář o díle Karla Kosíka se věnoval aktuálnosti Kosíkova myšlení v kontextu současné filosofie a dnešních společenských jevů (finanční krize a hnutí odporu). Přednášejícími byli Michael Hauser a Zdeněk Vyšohlíd.

 • České emancipační myšlení (II). Milan Machovec
  1. června a 15. června /

  Tentǒ český filosof je v současnosti paradoxně na okraji zájmu akademické obce, přestože v evropském kontextu patří mezi nejznámější české myslitele. Cílem seminářů bylo přispět ke zvýšení zájmu o jeho dílo a připomenout šíři jeho myšlení. První seminář (1. června) se zaměřil na jeho marxistické období, které vrcholilo v díle Ježíš pro ateisty. Druhý seminář (15. června) se věnoval především jeho knize z 90. let Filosofii tváří v tvář̌ zániku. Na semináři vystoupil Adam Borzič, Michael Hauser.

 • České emancipační myšlení (III) Robert Kalivoda
  12. září a 26. září /

  Kalivoda patří mezi nejoriginálnější české kritické myslitele. Na rozdíl od Kosíka a Machovce se nikdy nevzdal marxistických pozic a budoval marxismus jako tvořivý a otevřený myšlenkový směr. První seminář se zaměřil na jeho knihu Moderní duchovní skutečnost a marxismus z šedesátých let a na v tomto díle provedenou zajímavou konfrontaci marxismu a mo̊derních filosofických a uměleckých směrů. Druhý seminář byl věnován jeho pracím o husitském hnutí. Vystoupil Josef Zumr a František Šmahel.

 • Postkomunistický diskurs
  20. října /

  Seminář analyzovat vývoj hegemonního neoliberálního diskursu v postkomunistických zemích, zejm. v ČR, na Slovensku a v Polsku v druhé polovině 90. let. Zabýval se především významem hesla: „Zpět do Evropy“, otázkou integrace do atlantických struktur, opuštění Východu a budování tzv. „normální ekonomiky a demokracie“. Seminář analyzoval, jak se tento diskurz v průběhu let měnil a proč je právě̌ v ČR tento diskurz velmi stabilní. Každý host promluvil o situaci v jedné ze studovaných zemí, v souvislosti s přijímanými neoliberálními reformami. Vystoupil Stanislav Holubec, Jan Černý a Tomáš Samek.

 • České emancipační myšlení (IV) — Záviš Kalandra a osvobozený marxismus
  24. října /

  Záviš Kalandra, marxistický filozof, komentátor a kritik
  v podstatě zcela vymizel z diskusí v Ademických kruzích. Seminářsi kladl za cíl jeho význam připomenout mimo jiné i proto, že se jednalo o jednu z prvních obětí stalinistických monstrprocesů. Seminář se zabýval vztahem intelektuála a politického hnutí, jeho historickými pracemi a jeho rozborem strukturalismu a psychoanalýzy.

 • Terry Eagleton a marxistická literární věda
  17. října /

  Na semináři o britském literárním kritikovi a teoretikovi vystoupil Erik Roraback. Během posledních dvaceti let se česká literární věda depolitizovala, následkem přesvědčení, že literární věda za minulého režimu byla v marxistickém slova smyslu politická. První zastávkou na cestě̌ marxistickou literární vědou bude dílo Terryho Eagletona. Ten již v českém jazyce vychází, ale jeho marxistické metody jsou z většiny opomíjeny. Vystoupili Petr Onufer a Lukáš Matoška.

 • Vyhlásit konec postmodernímu umění. Alain Badiou: Manifest afirmacionismu
  22. listopadu /

  Seminář se zabýval tehdy právě vydaným manifestem Alaina Badioua, v němž tento filosof polemizuje se současným postmoderním uměním a naznačuje, jak jej překonat. Vystoupili Michael Hauser a Petr Rezek.

 • Italská radikální levice 1963—1983
  5. prosince /

  Seminář se zabýval italskou radikální levici a odborovým hnutím v uvedeném období, přičemž se zaměřoval zejm. na autonomní marxismus (operaismus). Předmětem příspěvků byli následující teoretici: Raniero Panzieri, Mario Tronti, Romano Alquati, Antonio Negri, Sergio Bologna, Daniel Montaldi, Franco Berardi. Na semináři vystoupili Michal Čepela a Jakub Horňáček.

 • Pier Paolo Pasolini a jeho zrcadla pozdního kapitalismu
  11. prosince /

  Tento seminář se soustředil na Pasoliniho kritiku konzumní společnosti, kterou považuje za společnost represivní. Řečníci se zaměřili na vztah mezi Pasoliniho politickými pozicemi, jeho literárním dílem a jeho filmovou tvorbou. Vystoupili Vladimír Hendrych a Jan Bernard.

 • 2013
 • Socialismus a ideologie
  14. března /

  Konference byla věnovaná charakteru „sovětského režimu“, problému ideologie a umění v podobě socialistického realismu. Vystoupili Emil Voráček, Jan Mervart, Vítězslav Lamač, Miloslav Ransdorf, Michael Hauser, Martin Škabraha, Václav Magid, Tereza Stejskalová, Jakub Stejskal.

 • Dělnické rady v historii 20. století
  24. dubna /

  Na semináři vystoupili Petr Rohel, Ota Bureš a Dalibor Státník. Seminář se věnoval paralelám mezi vývojem dělnických rad ve střední Evropě, Německu
  a Sovětském Svazu v první polovině dvacátého století.

 • Levice a konzumní společnost
  23. května /

  Vystupující Ilona Švihlíková, Michael Hauser, Rudolf Převrátil diskutovali o směrech kritiky konzumerismu v době ekonomické krize. Jaký význam má tato kritika pro levicové hnutí? Je pro ni vůbec relevantní? Nutí ji k revizi dosavadních přístupů? Má levice k této kritice dál přispívat a rozvíjet ji? Nebo jsou možné a žádoucí ještě nějaké jiné přístupy? Jako východisko pro seminář posloužily texty Johna Michaela Greera.

 • Diskurzy českého postkomunismu
  20. června /

  Seminář se zabýval otázkou, z čeho vznikla víra v kapitalismus
  a neoliberalismus v době po listopadu 1989. Vystoupil Tomáš Samek, Jan Černý a Stanislav Holubec

 • Avantgarda a levicová politika
  22. říjen /

  Konference se věnovala pojmu umělecké avantgardy v celém spektru jeho významů a souvislostí. V prvním panelu představila typologii avantgardy v jejím historickém vývoji i v jejím vztahu k levicové politice. Příkladem posloužily koncepce Karla Teigeho týkající se otázky lidu nebo problému funkcionalistické architektury. Druhý panel obrátil pozornost k tématu dědictví avantgard a možnostem jejich obnovy v dnešních podmínkách. Na tento program navázal přednáškový večer věnovaný základním surrealistickým koncepcím.

 • Fassbinder a poválečné Německo
  29. listopadu /

  Přednáška se zaměřila na význam filmového režiséra Rainera Wernera Fassbindera pro dnešní dobu, a zvláště pak na autorovu reflexi doby nacismu a jeho pozůstatků v době německého “hospodářského zázraku” a vyobrazení autoritářských a xenofobních sklonů v moderní kapitalistické společnosti. Na semináři vystoupil Vladimír Hendrich a Vít Klepárník.

 • 2014
 • Formy odporu vůči rasismu
  5. února /

  „Česká republika čelí bezprecedentnímu nárůstu aktivit rasistů. Antirasisté se staví na odpor. Je však také nutná teoretická reflexe antirasistických aktivit, jinými slovy poučit se z minulosti.” Na akci vystoupil Matěj Metelec, Ondřej Lánský, Robin Ujfaluši, Karel Veselý a Nina Bosničová.

 • Mapování postkomunismu
  1. října /

  Konference se zaměřila na obecné politické, sociální a ideologické trendy ve Střední Evropě po roce 1989 — rozpad utopických snů, neoliberální transformaci lidu na masu konzumentů, depolitizaci, krizi univerzálního občanství, boj s antikomunismem, rasismus nebo Tamásův pojem „postfašismus”. Cílem bylo vytvořit co nejcelistvější obraz, který by pokrýval 25 let středoevropských dějin. Při naplňování tohoto cíle přednášející vycházeli z teoretických koncepcí předkládaných Žižkem, Budenem a Tamásem a pokusili se je dále rozvinout. Vystupující: Gáspár Miklós Tamás ,Michael Hauser, Stanislav Holubec, Radovan Baroš, Jaroslav Fiala, Ondřej Lánský, Lukáš Matoška, Petr Kouba a Ondřej Slačálek.

 • Vzdělání jako obecně sdílený statek
  2. června /

  Na semináři, věnovanému vzdělání jako obecně sdílenému statku a všeobecnému základnímu příjmu, vystoupili Jakub Horňáček (sociolog a novinář), Martin Brabec (MDA a aktivista iniciativy za všeobecný základní příjem), Ondřej Štěch (aktivista iniciativy za všeobecný základní příjem), Miluše Kotišová (aktivistka iniciativy za všeobecný základní příjem).

 • Commons
  4. června /

  Cílem konference bylo seznámit akademickou i laickou veřejnost s fenoménem obecně sdílených statků (Commons) a procesy utváření obecně sdílených statků (Commoning), které jsou protipólem komodifikovaných statků a společenských vztahů. Vystoupili Jakub Horňáček, Ilona Švihlíková, Lenka Kužvartová, Michaela Pixová, Arnošt Novák, Ondřej Lánský.

 • Vzdělání jako obecně sdílený statek a všeobecný základní příjem
  26. června /

  Diskuzní večer věnovaný vzdělání jako obecně sdílenému statku a všeobecnému základnímu příjmu. Vystoupili Jakub Horňáček, Martin Brabec, Ondřej Štěch, Miluše Kotišová.

 • 2015
 • Historical memory of the Central European communism
  14.—15. listopadu /

  Konference

 • Společné čtení knihy Herberta Marcuseho Reason and Revolution
  6. května /

  Úvodní referát přednesl Martin Šaffek.

 • Společné čtení Marcuseho knihy Reason and Revolution
  26. června /

  Úvodní referát přednesl Šimon Svěrák.

 • Společné čtení Marcuseho knihy Reason and Revolution
  26. srpna /

  Úvodní referát přednesl Miloš Caňko.