Záznam

Michael HauserPetr Fišer  Diskuse: Karel Vachek etc.

O autorech

Michael Hauser (1972), český filosof, vysokoškolský pedagog a překladatel. Vystudoval filosofii na FF UK - v dizertaci se zabýval myšlením Theodora W. Adorna (v přepracované podobě vyšla knižně). Působí ve Filosofickém ústavu Akademie věd v Oddělení současné kontinentální filosofie a přednáší na Pedagogické fakultě UK. Roku 2002 založil občanské sdružení Socialistický kruh. V roce 2007 k výročí Charty 77 inicioval výzvu Jsme občané! upozorňující na defekty demokracie v ČR. V březnu 2014 byl Poslaneckou sněmovnou PČR zvolen do Rady České televize. Hauser rozvíjí koncepce, které postihují krizové společenské tendence a poskytují východisko k promýšlení alternativ. Ve svých knihách se na současnou dobu dívá jako na dobu přechodu či interregna a takto pojímá dnešní politiku, kulturu a ekonomiku. Ve své filosofii navazuje na první generaci kritické teorie (Adorno, Marcuse, Fromm), na francouzské marxistické a postmarxistické filosofy (Althusser, Badiou, Ranciere, Balibar), na Slavoje Žižka a české kritické myslitele (Machovec, Kosík, Kalivoda).

Petr Fischer (1969), český novinář, scenárista a moderátor. —- Vystudoval FF UK. Pracoval v deníku Lidové noviny, kde se v roce 2001 stal hlavním komentátorem. Od roku 2003 působil v české redakci BBC. Tři roky byl vedoucím kulturní rubriky deníku Hospodářské noviny, několik let vedl kulturní rubriku České televize. Od prosince 2016 zastává pozici šéfredaktora stanice Českého rozhlasu - Vltava. Za svou práci byl oceněn Cenou Rudolfa Medka a Cenou Ferdinanda Peroutky.
Díla: Veřejné osvětlení (kniha esejí, 2008); Papírový atentát (film. dokument, spoluautor scénáře, 2007); Drnovické catenaccio aneb Cesta do pravěku ekonomické transformace (film. dokument, spoluautor scénáře, 2010).

Anotace

Diskuze Petra Fišera a Michaela Hausera o knize Martina Švomy „Karel Vachek etc.“ Vysílal ČRO 3 Vltava v pořadu Kritický klub 2. 6. 2008.