Kniha

Stanislav Holubec  Kultura každodennosti pražské KSČ v letech 1921—1938

Stáhnout knihu

O autorovi

Stanislav Holubec (1978), český sociolog a historik. Na FF UK vystudoval historii a sociologii. Je autorem tří monografií: Sociologie světových systémů. Hegemonie, centra, periferie (2009) a Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době (2009) Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace. (2015). Je spolueditorem sborníků Mladí, levice a rok 1968 (2010) a Mastery and Lost Illusions: Space and Time in the Modernization of Eastern and Central Europe (2014).

Anotace

Článek S. Holubce z časopisu KUDĚJ (2008/1-2) pojednává o kultuře každodennosti pražské komunisické strany ve 20. a 30. letech.