Záznam

Postfašismus v Evropě

Anotace

Přednáška G. M. Tamáse s koreferáty Jaroslava Fialy a Michaela Hausera o hrozbě postafšismu v Evropě. Moderuje Joe G. Feinberg. Akci organizoval SOK - Sdružení pro levicovou teorii v TranzitDisplay 7.12. 2016