Autoři • Martin Franc

Martin Franc (1973), český historik. —- Po studiích na FF UK (Mgr. 1998, PhD 2004) se uplatnil mj. jako člen několika redakčních rad či kruhů (Kuděj. Kulturní dějiny; Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí; Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis) a několika rad oborových (oborové rady doktorského studijního programu Historie na Slezské univerzitě v Opavě, Rady pracoviště Masarykova ústavu AV ČR). Působil pedagogicky na FF ZU v Plzni (2009-2012), v současnosti vyučuje na FF UK (Orální historie) a FHS UK (Hospodářské a sociální dějiny) —- Francovou badatelskou specializací jsou vědní politika ve střední Evropě v letech 1945–1993, dějiny stravování a výživy v 18. – 20. století a dějiny životního stylu a konzumu v Československu v letech 1945-1989.
Díla: Ivan Málek a vědní politika 1952-1989 aneb Jediný opravdový komunista? (2010); Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967 (s Jiřím Knapíkem, 2011); Volný čas v českých zemích 1957-1967 (s Jiřím Knapíkem, 2013).