Kniha

Stanislav HolubecMartin Franc  Mladí, levice a rok 1968

Stáhnout knihu

O autorech

Stanislav Holubec (1978), český sociolog a historik. Na FF UK vystudoval historii a sociologii. Je autorem tří monografií: Sociologie světových systémů. Hegemonie, centra, periferie (2009) a Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době (2009) Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace. (2015). Je spolueditorem sborníků Mladí, levice a rok 1968 (2010) a Mastery and Lost Illusions: Space and Time in the Modernization of Eastern and Central Europe (2014).

Martin Franc (1973), český historik. —- Po studiích na FF UK (Mgr. 1998, PhD 2004) se uplatnil mj. jako člen několika redakčních rad či kruhů (Kuděj. Kulturní dějiny; Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí; Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis) a několika rad oborových (oborové rady doktorského studijního programu Historie na Slezské univerzitě v Opavě, Rady pracoviště Masarykova ústavu AV ČR). Působil pedagogicky na FF ZU v Plzni (2009-2012), v současnosti vyučuje na FF UK (Orální historie) a FHS UK (Hospodářské a sociální dějiny) —- Francovou badatelskou specializací jsou vědní politika ve střední Evropě v letech 1945–1993, dějiny stravování a výživy v 18. – 20. století a dějiny životního stylu a konzumu v Československu v letech 1945-1989.
Díla: Ivan Málek a vědní politika 1952-1989 aneb Jediný opravdový komunista? (2010); Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967 (s Jiřím Knapíkem, 2011); Volný čas v českých zemích 1957-1967 (s Jiřím Knapíkem, 2013).

Anotace

Kniha Stanislava Holubce a Martina France srovnává západní studentské hnutí z roku 1968 se situací v Československu.