Záznam

Dvě století Karla Marxe

Anotace

Společnost pro filosofickou antropologii uspořádala ve dnech 4. – 5. května 2018 konferenci Dvě století Karla Marxe u příležitosti 200. výročí jeho narození. Místo konání: Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1.

Petr Kužel, key note speaker (FLÚ AV ČR) – Význam Marxe pro společenské vědy

Jan Bierhanzl (FHS UK/FLÚ AV ČR) – Marxova ontologie smyslového

Michael Hauser (PedF UK/FLÚ AV ČR) – Marxovo neidentické pojetí přírody. Polemika s tezemi Petera Singera z jeho knihy Darwinovská levice

Jakub Chavalka (FHS UK) – Marxovo pojetí proletariátu jakožto rodové bytosti a Feuerbachovo pojetí „revoluce“

David Rybák (PedF UK) – Jaké vědomí ví o produkci vědomí?

Aleš Novák (FHS UK) - Marxovo místo v Heideggerových „dějinách bytí“. Myšlenkový experiment