Kniha

Stanislav HolubecGavin Rae  A conservative convergence?

Stáhnout knihu

O autorech

Stanislav Holubec (1978), český sociolog a historik. Na FF UK vystudoval historii a sociologii. Je autorem tří monografií: Sociologie světových systémů. Hegemonie, centra, periferie (2009) a Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době (2009) Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace. (2015). Je spolueditorem sborníků Mladí, levice a rok 1968 (2010) a Mastery and Lost Illusions: Space and Time in the Modernization of Eastern and Central Europe (2014).

Gavin Rae (1970), britský sociolog, žijící a pracující v Polsku. —- Od poloviny 90. let vyučoval na několika vysokých školách v Londýně (Tower Hamlets College, London South Bank University ad.). V současnosti je profesorem na Kozminskeho Universitě ve Varšavě. —- Věnuje se analýzám polského politického, společenského a hospodářského života - na pozadí problémů transformace v bývalých satelitech SSSR. Je zakládajícím členem think-tanku Naprzód (Vpřed).
Díla: Polský návrat ke kapitalismu. Z východního bloku do Evropské unie (2007); Privatizace kapitálu. Komodifikace polského sociálního státu (2015).

Anotace

Anglický článek Stanislava Holubce a Gavina Rae porovnává vývoj konzervativní pravice v České republice a v Polsku.