Záznam

Stanislav Holubec  Fenomén Die Linke: Historická perspektiva

O autorovi

Stanislav Holubec (1978), český sociolog a historik. Na FF UK vystudoval historii a sociologii. Je autorem tří monografií: Sociologie světových systémů. Hegemonie, centra, periferie (2009) a Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době (2009) Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace. (2015). Je spolueditorem sborníků Mladí, levice a rok 1968 (2010) a Mastery and Lost Illusions: Space and Time in the Modernization of Eastern and Central Europe (2014).

Anotace

Co se radikální levice v zemích bývalého sovětského bloku týče, všichni říkají, že tady chcíp pes. Je tu ale jedna výjimka: Německá Die Linke platící až do nedávna za jedinou relevatní polickou sílu, která se nevydala ani směrem neoliberální soc. dem. ani směrem nostalgických stalinistů, ale přijala sociálně progresivní a emancipační radikální program. Jenže poslední dekáda ukázala, že tato síla je tak nějak uvězněná ve své desetiprocentní baště a plody nenávisti vůči německé soc. dem. sklízí AfD, nebo Zelení. V rámci tohoto večera budeme diskutovat, jaké jsou historické příčiny úspěchů a neúspěchů Die Linke? Budeme je hledat v kořenech německého sociálně demokratického hnutí, pozdější KPD, zvláštního státu zvaného Východní Německo i způsobu sjednocení v roce 1990. Tehdy začala být na východě zima a lidé hledali teplé červené ponožky, které by je zahřály, avšak mnozí nakonec raděj zvolili bílé podkolenky. Budeme si také klást otázku: Why there is no Czech Die Linke?! (a jestli je to zase taková škoda:-)

Přednáší historik Stanislav Holubec

Pořádal SOK-Sdružení pro levicovou teorii 20. listopadu 2018.